رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال جاری واحد پروژه را اخذ کرده اند

چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۰۲

دانشجویان موظفند تا ۲۳ اسفند نسبت به تعیین موضوع پروژه اقدام نمایند و پس از تعیین موضوع و هماهنگی با استاد راهنما، فرم مربوطه را به دبیر کمیته پروژه يا كارشناس دانشكده تحویل دهند.