رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویانی که موضوع پروژه خود را مشخص ننموده اند.

یکشنبه، ۲۰ تیر ۰۰
  • دانشجویانی که در نیمسال دوم 00-99 درس پروژه را اخذ نموده اند ولی موضوع آنرا مشخص ننموده اند، نهایتا تا روز پنج شنبه مورخ 24/4/00 زمان دارند که موضوع را مشخص نمایند. در غیر اینصورت واحد پروژه برایشان حذف می گردد.                                                                                
  • دانشکده برق و مهندسی پزشکی