رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویانی دانشکده برق و مهندسی پزشکی که موضوع پروژه خود را تعیین نکرده اند.

دوشنبه، ۱۵ فروردین ۰۱

دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه را انتخاب نموده‌‌اند ولی تا کنون موضوع آنرا مشخص ننموده‌‌اند فقط تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ فرصت دارند موضوع پروژه و کارهای مربوط به ثبت آنرا انجام دهند. در غیر این صورت واحد پروژه برایشان حذف می‌گردد.

دانشکده برق و مهندسی پزشکی