رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجويان كارشناسی و كارشناسی ناپيوسته دانشكده برق و مهندسی پزشكی كه در نيمسال دوم یا سوم سال تحصيلی جاری درس پروژه دارند

دوشنبه، ۱۳ مرداد ۹۹

به نام خدا
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ناپیوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی
که در نیمسال دوم یا سوم سال تحصیلی جاری درس پروژه دارند
۱- تاریخ ارائه پایان‌نامه‌ها به صورت نشان داده شده در جدول زیر می‌باشد.

جدول

۲- جزئیات زمان بندی و چگونگی اجرا به همراه لیست دانشجویان در اطلاعیه‌ای چند روز مانده به ارائه اعلام خواهد شد.
۳- جهت قرار گرفتن در لیست ارائه، دانشجویان بایستی پروژه خود را حداکثر تا تاریخ تعیین شده در جدول فوق تحت عنوان «مهلت تحویل فرم آمادگی دفاع» آماده کرده، به استاد راهنما تحویل دهند.
۴- دانشجویانی که لازم است دروسی را به صورت معرفی به استاد اختیار کنند لازم است که حتما تا تاریخ پنج شنبه ۹۹/۶/۲۰از پروژه خود دفاع کنند.
۵- جهت تعیین استاد دفاع لازم است دانشجویان «فرم اعلام آمادگی دفاع پروژه¬های کارشناسی مختص (دفاع پوستر)» را از سایت دانشکده بخش فرم‌ها دریافت نموده و پس از تکمیل برای تایید به استاد راهنمای خود ارسال کنند. این فرم لازم است حداکثر تا تاریخ تعیین شده در جدول فوق تحت عنوان «مهلت تحویل فرم آمادگی دفاع» توسط استاد راهنما به آدرس ایمیل دبیر کمیته پروژه (n_ravanshad@yahoo. com) ارسال گردد.
۶- گزارش پایان نامه می‌بایست مطابق با قالب تعیین شده، که در بخش نگارش فنی سایت دانشگاه اعلام شده است، آماده گردد.
۷- توجه داشته باشید که دانشجویانی که در حال حاضر درس پروژه را دارند و موفق به تکمیل آن تا روز ارائه نمی‌شوند، درس پروژه برای ایشان حذف خواهد شد و لازم است دوباره در نیمسال های آتی این درس را اخذ نمایند.
موفق باشید،
نسیم روان¬شاد- مردادماه ۱۳۹۹