رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تعیین موضوع پروژه، برای دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال جاری واحد پروژه را انتخاب نموده‌اند.

پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین ۰۲

دانشجویان موظفند تا حداکثر ۳۱ فروردین نسبت به تعیین موضوع پروژه اقدام نمایند و پس از تعیین موضوع و هماهنگی با استاد راهنما، فرم مربوطه را به دبیر کمیته پروژه تحویل دهند. در غیر این صورت واحد پروژه آن‌ها حذف خواهد شد.