رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه دفاع پروژه های کارشناسی دانشکده برق و مهندسی پزشکی ترم مهر 99

یکشنبه، ۵ بهمن ۹۹

به نام خدا

قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته دانشكده برق و مهندسي پزشكي كه درنيمسال اول سال تحصيلي جاري درس پروژه دارند.

1-تاريخ ارائه پايان نامه ها به صورت نشان داده شده در جدول زيرمي باشد.

تاريخ دفاع: سه شنبه 28 / 11 /99  و چهارشنبه 29 / 11 / 99

مهلت تحويل فرم آمادگي دفاع به استاد راهنما: دوشنبه 20 / 11 / 99

 

2- جزئیات زمانبندی و چگونگي اجرا به همراه لیست دانشجويان در اطلاعیه ای چند روز مانده به ارائه اعلام خواهد شد.
3 - جهت قرار گرفتن در لیست ارائه، دانشجويان بايستي پروژه خود را حداکثر تا تاريخ تعیین شده در جدول فوق تحت عنوان "مهلت تحويل فرم آمادگي دفاع" آماده کرده، به استاد راهنما تحويل دهند. همچنین جهت تعیین استاد دفاع لازم است دانشجويان " فرم اعلام آمادگي دفاع پروژه هاي كارشناسي مختص (دفاع پوستر) " را از سايت دانشکده بخش فرم ها دريافت نموده و پس از تکمیل حداکثر تا تاريخ تعیین شده در جدول فوق تحت عنوان "مهلت تحويل فرم آمادگي دفاع" به استاد راهنما تحويل دهند. استاد راهنما پس از تايید پروژه، فرم را برای دبیر کمیته پروژه ارسال خواهد کرد.
4 - گزارش پايان نامه ميبايست مطابق با قالب تعیین شده، که در بخش نگارش فني سايت دانشگاه اعلام شده است، آماده گردند.
5 - توجه داشته باشید که دانشجوياني که در در حال حاضر درس پروژه را دارند و موفق به تکمیل آن تا روز ارائه پوستر نمي شوند، درس پروژه براي ايشان حذف خواهد شد و لازم است دوباره در نیمسال های آتي اين درس را اخذ نمايند.


موفق باشید،
سمیه حسن پور – بهمن ماه 99