رفتن به محتوای اصلی

خبرها

ارائه پایان نامه‌ها به صورت پوستر دانشکده برق و مهندسی پزشکی

پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ۹۸

قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسی و كارشناسیناپيوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال دوم و یا سوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ درس پروژه دارند:

زمان ارائه پايان‌نامه‌ها به صورت پوستر در جلسه پوستر شماره ۲ ، طبق زمان­‌بندی جدول پیوست در دو روز و سه جلسه برنامه‌­ریزی شده است.

  • همراه داشتن کارت دانشجویی برای دریافت کارت ارائه پوستر الزامی است.
  • پوسترها بایستی طبق قالب تعیین شده که در سایت دانشگاه (شیوه نگارش فنی در بخش لینک‌های مفید) آمده است، آماده گردد.
  • دانشجویان می بایست یک نسخه پرینت شده از گزارش و دو عدد CD حاوی فایل PDF گزارش برای اساتید دفاع به همراه داشته باشند.
  • مکان ارائه پروژه‌ها به صورت پوستر، طبقه دوم و سوم ساختمان شماره ۳ می‌باشد. جهت نصب پوستر‌ها بر روی ديوار‌ها، تجهيزات مناسبی در نظر گرفته شده است. همچنين، برای پروژه‌هايی که جهت اجرا به برق نياز دارند، نيز تمهيدات لازم انديشيده شده است.
  • دست‌کم پانزده دقيقه قبل از زمان مشخص شده در مکان ارائه پوستر حاضر شويد و تا انتهای زمان مشخص شده در مکان پوستر خود حضور داشته باشيد.
  • نام اساتید دفاع و شماره پوستر در محل برگزاری برای دانشجویانی که فرم اعلام آمادگی برای دفاع پوستر را تحویل داده‌­اند، روز قبل از تاریخ دفاع در پورتال دانشجویان وارد میشود. دانشجویانی که تا روز قبل از دفاع برای آنها استاد دفاع تعیین نشده است، در اولین فرصت به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.
  • دانشجویانی که در تاریخ و ساعت مشخص شده موفق به دفاع از پروژه خود نشوند، درس پروژه برای آنها حذف شده و لازم است که این درس را مجدداً اختیار کنند.

موفق باشيد

دانشکده برق و مهندسی پزشکی