رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آخرین مهلت تعیین شاخه تخصصی دانشجویان ورودی 97 برق

 مهلت تعیین اولویت شاخه تخصصی تا روز سه شنبه 4 شهریور ماه تمدید شده است.

دانشجویانی که شاخه تخصصی آن‌ها مشخص نشده باشد، در نیمسال آینده امکان انتخاب واحد نخواهند داشت.